Course code HFX130D

HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Modul D, grunnleggende etologi (atferdsbiologi;  5 studiepoeng): Etologi Modulen tar for seg de viktigste begreper, tilnærminger og definisjoner innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger over temaene: Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, atferdsøkologi, kommunikasjon,  dyrs emosjoner, sosial atferd, motivasjon og beslutningstaking, samt læring.Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyreslag. Studentene skal deles inn i grupper og skrive sammedrag fra de viktigste kapitlene i boka, som videre benyttes som hjelp i eksamenslesingen. Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F. 
Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
Forelesninger over temaene: Dyras næringsbehov og formidlenes næringsverdi, fôrmidlenes kjemiske sammensetning, utnytting og tap av energi og næringsstoffer under fordøyelsen og etter absorpsjonen. Energi- og proteinutnyttelse i ulike husdyrproduksjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
--
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått