Course code HFX130C

HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Laila Aass
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet har undervisning i mars-april
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Vårparallell (5 studiepoeng): Vitenskapelig prosess. Studentene skal gå gjennom prosessen med å skrive en vitenskapelig rapport, fra formuleringer av problemstillinger/hypoteser, innsamling og vurdering av egne data, bearbeiding av innsamlede data ved hjelp av enkel statistikk, til framstilling og diskusjon av resultatene i lys av relevant litteratur. Modulen går i vårparallellen med  teori, øvinger og dataanalyser, noen forelesninger og veiledningsbasert undervisning.  Datainnsamling og analysearbeid skal benyttes til å lage en presentasjon i gruppe samt en individuell rapport. Gruppearbeid med prosjektoppgave inkl. presentasjon i plenum (teller 25 %) og individuell rapport fra prosjektoppgave (teller 75 %) gir grunnlag for individuell karakter (A-F). Muntlig presentasjon vil også bli tillagt vekt.  
Læringsutbytte:
Emnet skal gi i studentene grunnleggende forståelse av det biologiske grunnlaget for et bærekraftig husdyrhold. Denne modulen gir et innblikk i prosessen med å gjennomføre et vitenskapelig arbeid, fra startfase med vitenskapelig problemstilling til sluttfasen med presentasjon av forskningsresultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger and øvinger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Gruppearbeid med prosjektoppgave inkl. presentasjon i plenum (teller 25 %) og individuell rapport fra prosjektoppgave (teller 75 %) gir grunnlag for individuell karakter (A-F).
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Timene fordeles på ca. 1/3 forelesninger, 2/3 øvinger og gruppearbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått