Course code HFX130B

HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Januarblokk (uke 2 - 4 )
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Jordbrukes hovedutfordringer framover er å produsere nok og trygg mat på en bærekraftig måte til en voksende befolkning med endrede kostholdsvaner, under usikre klimatiske, økonomiske og geopolitiske forhold.

Disse hovedutfordringene blir utdypet gjennom forelesninger om:

- Historiske ideer om jordbruk, handel og samfunn gjennom skiftende tider

- Ressursgrunnlaget for matproduksjon globalt og nasjonalt

- Framveksten av jordbrukspolitikk

- Internasjonale handelsregimer

- Utviklingen i Sør og bistand fra Nord til  Sør

- Hvor kommer kulturplantene fra?

- Planter til mat og fôr

- Ressursgrunnlaget og produksjonssystemer i planteproduksjon

- Bærekraftige produksjonssystemer, hva er det?

- Husdyrproduktenes betydning for global og nasjonal matproduksjon

- Husdyrproduksjoner i et miljø- og klimaperspektiv

- Bioøkonomi - profitt og bærekraft i det grønne skiftet

- Kostholdets virkning på human helse

Læringsutbytte:

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og sammenhengende forståelse omkring nasjonal og global matproduksjon

Kunne bruke denne kunnskapen videre i studiet ved NMBU

Gjøre dem i stand til delta aktivt i samfunnsdebatten omkring de utfordringer vi står overfor. 

Læringsaktiviteter:

- Forelesninger

- Student presentasjoner av gjennomgåtte emner

Læringsstøtte:
-
Pensum:

Chrsitian Anton Smedshaug, 2012  "Kan jordbruket fø verden"? Universitetsforlaget, 2. utgave.

Åsmund Bjørnstad, 2012 "Vårt daglige brød. Kornets kulturhistorie" Vidarforlget AS. Utvalgte kapitler.

Power Point presentasjoner

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.  Karakterregel A ¿ F 
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
150 timer fordelt på daglige forelesninger og gruppeoppgaver/gruppearbeid med tema i tilknytning til forelesningene. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått