Course code HFX130B

HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk (uke 2 - 4 )
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger over tema som: Jordbrukets opphav. Evolusjon i kulturplanter og husdyr. Ressursgrunnlaget i plante -og husdyrproduksjonen globalt og nasjonalt. Hvorfor økte matproduksjonen så sterkt på 1900-tallet. Ressursbruk, intensitet og produktivitet i ulike produksjonssystem. Bærekraftig matproduksjon. Hvor produseres hva og hvorfor. Handelsstrømmer og handelsregimer med mat. Selvforsyning. Historisk bakgrunn for landbrukspolitikkens framvekst. Den norske landbruksmodellen. Det 21. århundrets utfordringer.
Læringsutbytte:

1)Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og
    sammenhengende forståelse omkring nasjonal og global matproduksjon

2)Kunne bruke denne kunnskapen videre i studiet ved NMBU


3)Gjøre dem i stand til delta aktivt i samfunnsdebatten omkring de utfordringer vi står overfor. 

Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Obligatorisk aktivitet:
Gruppeoppgaver/gruppearbeid med innlevering og framføring 
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.  Karakterregel A - F 
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
150 timer fordelt på daglige forelesninger og gruppeoppgaver/gruppearbeid med tema i tilknytning til forelesningene. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått