Course code HFX130A

HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Medvirkende: Arnljot Mehl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
August- september (5 studiepoeng): Husdyrpraksis. Emnet starter i augustblokka med en to dagers obligatorisk ekskursjonstur til ulike husdyrprodusenter/ husdyrproduksjoner og samvirkebedrifter for at studentene skal få et innblikk i hvilke problemstillinger  og utfordringer produsentene og norsk matindustri er opptatt av. I tillegg arrangeres en obligatorisk endagstur til en forskningsstasjon som gjennomfører forsøk innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. Det skal skrives en rapport fra hver av de to turene (gruppearbeid) som skal godkjennes. I emne gis en kort innføring og demonstrasjon av våre viktigste grovfôrvekster og kornsortene vi bruker som mat og fôr. Gjennom en uke vil viktige aktører i landbruksnæringa holde foredrag om sin virksomhet. I september vil det bli en 4 ukers periode på Senter for husdyrforsøk (SHF) med demonstrasjoner og praktisk arbeid i avdelingene for storfe, småfe, gris, hest, pelsdyr og fisk. Praksisen omfatter 4-5 timer for hvert dyreslag. Til praksisperioden vil det utarbeides oppgaver som skal besvares skriftlig og godkjennes (gruppearbeid).
Læringsutbytte:
Praktisk kunnskap og innsikt i norsk husdyrproduksjon.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på utferdene og praksisperioden ved SHF er obligatorisk, og rapporter fra disse aktivitetene skal leveres og godkjennes.
Sensor:
Ikke ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått