Course code HFX130A

HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Erling Thuen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
August- september (5 studiepoeng): Husdyrpraksis. Emnet starter i augustblokka med en tre dagers ekskursjon til ulike husdyrprodusenter/ husdyrproduksjoner for at studentene skal få et innblikk i hvilke problemstillinger produsentene møter i praksis. Det skal skrives en rapport fra turen (gruppearbeid), som skal godkjennes. Det vil bli gitt en kort innføring og demonstrasjon av de viktigste planter i fôrproduksjonen, og kornsortene vi bruker i husdyrproduksjonen og i humanernæring. Gjennom en uke vil viktige aktører i landbruksnæringa holde foredrag/forelesning om sin virksomhet. I september vil det bli en 4 ukers periode på Senter for husdyrforsøk (SHF) med demonstrasjoner og praksis i kalvestell, melk- og kjøttproduksjon, småfe (sau og geit), gris, hest og pelsdyr. Praksisen vil omfatte 4-5 timer for hvert dyreslag. Til praksisperioden vil det utarbeides oppgaver som skal besvares skriftlig og godkjennes (gruppearbeid). Se HFX130 for mer informasjon
Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ikke ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
August- september (5 studiepoeng): Husdyrpraksis. Emnet starter i augustblokka med en tre dagers ekskursjon til ulike husdyrprodusenter/ husdyrproduksjoner for at studentene skal få et innblikk i hvilke problemstillinger produsentene møter i praksis. Det skal skrives en rapport fra turen (gruppearbeid), som skal godkjennes. Det vil bli gitt en kort innføring og demonstrasjon av de viktigste planter i fôrproduksjonen, og kornsortene vi bruker i husdyrproduksjonen og i humanernæring. Gjennom en uke vil viktige aktører i landbruksnæringa holde foredrag/forelesning om sin virksomhet. I september vil det bli en 4 ukers periode på Senter for husdyrforsøk (SHF) med demonstrasjoner og praksis i kalvestell, melk- og kjøttproduksjon, småfe (sau og geit), gris, hest og pelsdyr. Praksisen vil omfatte 4-5 timer for hvert dyreslag. Til praksisperioden vil det utarbeides oppgaver som skal besvares skriftlig og godkjennes (gruppearbeid). Se HFX130 for mer informasjon
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått