Course code HFH251

HFH251 Bruk av hesten - helse og næring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter: 8.
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 50% hest som næring og 50% hest og helse.

Hest og helse omfatter pedagogisk og helserettet arbeid med hest med fokus på fysiske og psykiske lidelser. Videre blir hestens rolle som helse- og næringsaktør i samfunnet vektlagt.

Emnet skal gi studentene oversikt over alle bedrifter og organisasjoner i hestenæringen inklusive politisk arbeid på hest. Hestenæringen skal også få innblikk i hvilken kompetanse bacheorstudentene våre har innen hestefaget. Emnet er basert på eksterne forelesere men inkluderer også utferder, og avsluttes med en prosjektoppgave som omhandler økonomi, bedriftsetablering og management innen hestenæringen. Oppgaven kan også hanlde om hest og helse, enten sett fra det driftsmessige og økonomiske ståsted eller fra det mer helsefaglige, og formen kan være en vanlig rapport, litteratur oppgave, eller også en egen webside som utvikles gjennom kurset. Studentene vil i løpet av emnet få kontakt med de fleste aktører innfor hestenæringen.

Minimum antall studenter for at kurset skal bli holdt er 8.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne gi en analyse av driftsopplegg og økonomi i en hestebedrft. De skal også kunne gi råd angående daglig drift og mer langsiktig planlegging. De skal få et innblikk i måter å bruke hesten på i helsebringende tiltak - teori og praksis.
Læringsaktiviteter:
Forelesningsbasert med eksterne forelesere. Egeninnsats og individuell veiledning under prosjektoppgaven. Utferder.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave og presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Kurset går for siste går VÅR2017
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :