Course code HFH251

HFH251 Bruk av hesten - helse og næring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av 50% hest som næring og 50% hest og helse.

Hest og helse omfatter pedagogisk og helserettet arbeid med hest med fokus på fysiske og psykiske lidelser. Videre blir hestens rolle som helse- og næringsaktør i samfunnet vektlagt.

Emnet skal gi studentene oversikt over alle bedrifter og organisasjoner i hestenæringen inklusive politisk arbeid på hest. Hestenæringen skal også få innblikk i hvilken kompetanse bacheorstudentene våre har innen hestefaget. Emnet er basert på eksterne forelesere og avsluttes med en prosjektoppgave som omhandler økonomi, bedriftsetablering og management innen hestenæringen. Studentene vil i løpet av emnet få kontakt med de fleste aktører innfor hestenæringen.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne gi en analyse av driftsopplegg og økonomi i en hestebedrft. De skal også kunne gi råd angående daglig drift og mer langsiktig planlegging. De skal få et innblikk i måter å bruke hesten på i helsebringende tiltak - teori og praksis.
Læringsaktiviteter:

Forelesningsbasert med eksterne forelesere. Egeninnsats og individuell veiledning under prosjektoppgaven.

Utferder.

Læringsstøtte:
Individuell veiledning
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av oppgave.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave og presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått