Course code HFH251

HFH251 Hest som næring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Medvirkende: Dag Austbø, Hilde Hauge Langeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Kun for bachelorstudenter i Hestefag
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet skal gi studentene oversikt over alle bedrifter og organisasjoner i hestenæringen inklusive politisk arbeid på hest. Hestenæringen skal også få innblikk i hvilken kompetanse bacheorstudentene våre har innen hestefaget. Emnet er basert på eksterne forelesere og avsluttes med en prosjektoppgave som omhandler økonomi, bedriftsetablering og management innen hestenæringen. Studentene vil i løpet av emnet få kontakt med de fleste aktører innfor hestenæringen.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne gi en analyse av driftsopplegg og økonomi i en hestebedrft. De skal også kunne gi råd angående daglig drift og mer langsiktig planlegging.
Læringsaktiviteter:
Forelesningsbasert med eksterne forelesere. Egeninnsats og individuell veiledning under prosjektoppgaven.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130, HFH150, HFH200,
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave og presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått