Course code HFH224

HFH224 Hestens etologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallell. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset omhandler hestens etologi (atferdsbiologi) og tar utgangspunkt i hestens evolusjon og utvikling fra starten av domestiseringen til i dag og samevolusjon med mennesker. Hvorfor og hvordan. Hestens grunnleggende atferdsegenskaper og atferdsbehov er viktig. Videre tar vi for oss føllets utvikling og mor-avkom relasjoner, hesten som flokkdyr, signaler og kommunikasjon, emosjoner og betydningen av disse for læring og mestring, problematferder - årsakssammenhenger, biomekanikk og bevegelser, håndtering og trening av unghest (praktisk demonstrasjon), samt velferdsvurdering.  Kurset ender opp med gruppevis rapportarbeid over utvalgte temaer med basis i forelesingene, men kan også være basert på praktiske observasjoner. Presentasjonen av rapporten overfor klassen er obligatorisk og resultat på rapport og presentasjon gir grunnlag for karakter i faget.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå atferd og handtering av hest utfra etologiske prinsipper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder og praktisk demonstrasjon.
Læringsstøtte:
Individuell og gruppevis veiledning fra lærer.
Pensum:
"Equine behaviour. A guide for veterinarians and Equine scientists", av McGreevy og McGlean (2004), samt utdelt litteratur fra boken "Equitation science" av McGreevy (2010). og relevante vitenskapelige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130
Vurderingsordning:
Rapport og presentasjon av rapport. Karakterregel A-F.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Minimum 8 studenter må være påmeldt for at kurset skal gå.
Eksamensdetaljer: Rapporter: Bestått / Ikke bestått