Detaljer om emnet HFH223

HFH223 Avl på hest

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Hanne Fjerdingby Olsen, Gunnar Klemetsdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallell. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Hesteavl der en går gjennom norske og internasjonale raser, både egenskapers genetikk og avlsplaner.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forstå avlsarbeidet på hest, både nasjonalt og internasjonalt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningsmateriale som legges på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper om avl på hest.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130F
Obligatorisk aktivitet:
2 dagers utferd og tilstedeværelse på semesteroppgave-presentasjoner.
Vurderingsordning:
Langsgående. 80% skriftlig eksamen, 20% semsteroppgave, innlevert og presentert.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.  
Overlapp:
Overlapp med HFH150D og HFH222.
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr. uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått