Course code HFH223

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Hanne Fjerdingby Olsen, Gunnar Klemetsdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallell. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hesteavl der en går gjennom norske og internasjonale raser, både egenskapers genetikk og avlsplaner.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forstå avlsarbeidet på hest, både nasjonalt og internasjonalt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningsmateriale som legges på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper om avl på hest.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130F
Obligatorisk aktivitet:
2 dagers utferd og tilstedeværelse på semesteroppgave-presentasjoner.
Vurderingsordning:
Langsgående. 80% skriftlig eksamen, 20% semsteroppgave, innlevert og presentert.
Sensor:
Ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.  
Overlapp:
Overlapp med HFH150D og HFH222.
Undervisningstid:
2 timer forelesning pr. uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått