Course code HFH222

HFH222 Avl og etologi på hest

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: B-HEST
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Halve emnet er viet etologi og halve avl på hest. Begge temaene er videreføring av de innføringene som ble gitt i HFH150. Det foreleses en dobbelttime pr uke. I tillegg er det obligatorinsk innlevering av en semesteroppgave. Emnet er hestedelen av det gamle kurset HFX220 (Etologi og avl av hest, hund og katt)
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forstå avlsarbeidet for hest, både nasjonalt og internasjonalt. Studentene skal kunne forstå atferds- og handtering av hest utfra etologise prinsipper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningsnotater og artikler legges på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
HFH150
Anbefalte forkunnskaper:
HFH150
Vurderingsordning:
3 timer avsluttende skriftlig eksamen
Sensor:
Intern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
ca 30 timer forelesnnger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått