Course code HFH222

HFH222 Avl og etologi på hest

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: B-HEST
Emnets innhold:
Halve emnet er viet etologi og halve avl på hest. Begge temaene er videreføring av de innføringene som ble gitt i HFH150. Det foreleses en dobbelttime pr uke. I tillegg er det obligatorinsk innlevering av en semesteroppgave. Emnet er hestedelen av det gamle kurset HFX220 (Etologi og avl av hest, hund og katt)
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne bruke pensumstoffet til å forstå avlsarbeidet for hest, både nasjonalt og internasjonalt. Studentene skal kunne forstå atferds- og handtering av hest utfra etologise prinsipper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Forelesningsnotater og artikler legges på Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
HFH150
Anbefalte forkunnskaper:
HFH150
Vurderingsordning:
3 timer avsluttende skriftlig eksamen
Sensor:
Intern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
ca 30 timer forelesnnger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått