Course code HFH150D

HFH150D Grunnleggende hesteavl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Turid Helfjord, Erling Thuen, Siri Furre, Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
maksimalantall studenter: 20 (etter avtale med Norsk Hestesenter)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/ vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: B-Hest
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset inneholder en uke med reine forelesninger, en uke med opphold på NHS og forelesninger samt en uke med seminaroppgavepresentasjon og forelesninger.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå hvorfor vi har de ulike avlstiltakene på hest, inkludert de grunnleggende elementene i en avlsplan. De skal kunne de viktigste delene av en eksteriørbedømmelse. De skal kunne forstå de viktigste utfordringen for de nasjonale hesterasene , samt ha en oversikt over avlsplaner for hestrasene i Norge, både nasjonale- og importraser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser (Norsk hestsenter) og selvstudium rundt avlsplaner for hesterasene i Norge
Læringsstøtte:
Individuell veiledning på seminaroppgavee etterbehov.
Pensum:
Kapitler fra lærebok \"Genetics of the Horse\", Avlsplaner, Norsk hestsenter (Nettsider) og forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130
Obligatorisk aktivitet:
Oppholdet ved Norsk hestesenter og deltakelse på egne og andre studenters seminaroppgavepresentasjoner.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Samarbeid med Norsk Hestesenter om innføring i de praktiske avlstiltak, herunder eksteriørbedømmelse av hest. Opphod ved norsk Hestesenter ca 3 dager i 2. undervisningsuke
Normert arbeidsmengde:
Kurset inneholder en uke med reine forelesninger, en uke med opphold på NHS og forelesninger samt en uke med seminaroppgavepresentasjon og forelesninger.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Ingen overlapping m. andre kurs
Undervisningstid:
Ca 20 timer forelesninger, 6-10 timer arbeid med semesteroppgave og 20 timer praktsike øvelser/forelesninger ved Norsk Hestesenter.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått