Course code HFH150C

HFH150C Etologi hest

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er stort sett forelesningsbasert, men kurset avslutter med en oppgave og rapport som gjøres i gruppe, og rapport og presentasjon er grunnlag for karaktersettingen.
Læringsutbytte:
Studentene skal få kjennskap til grunnleggende atferd og atferdsbehov hos hest,samt kjenne til viktige kriterier for god hestevelferd. Studentene skal få en forståelse for hestens signaler og kommunikasjon, sosial atferd, atferdsproblemer og årsaker til disse samt viktige prinsipper for trening av unghest etc.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjon i felt og gruppearbeid
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130D
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Rapport med presentasjon.
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 doble forelesninger pr uke.
Eksamensdetaljer: :