Course code HFH150B

HFH150B Treningsfysiologi og ernæring, hest

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Dag Austbø
Medvirkende: Erling Thuen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: B-HEST
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger og forelesninger/diskusjoner i kombinasjon, men vil hovedsakelig bestå av veiledet arbeid med sentrale temaer basert på litteratur og øvelser. Øvelsene vil i hovedsak bli lagt til tredemølleenheten ved UMB og ridebanen, men de vil også kunne omfatte arbeid i reelle treningsomgivelser. Øvelsesresultater som kommer ut av gruppearbeid skal presenteres og diskuteres i klassen.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne begreper og terminologi innen grunnleggende treningsfysiologi hos hest. Dette omfatter ulike treningsintensiteter fra det aerobe til det anaerobe området og hvordan ulike pulsfrekvenser definerer treningsintensiteten. Studentene skal også tilegne seg en forståelse for hvilke treningsintensiteter som vanligvis oppnås under vanlige trenings- og konkurranseforhold. Innen ernæring skal studentene ha kjennskap til de viktigste prinsipper for fôring av hester i trening, samt intermediær omsetting av næringssubstrat til aktivitet med ulik intensitet og varighet.
Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter vil være forelesninger, diskusjoner,samt sentrale temaer basert på litteratur og øvelser.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer er tilgjengelig på e-post og telefon. I tillegg kan studentene kontakte læreri kontortiden etteravtale.
Pensum:
Leif Stilling, 2001. Träningslära för trav- och ridhästar , ISBN 91-631-1024-3.  Presentasjoner som brukes i forelesningene og utdelt litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130, HFH200
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen innen treningsfysiologi og ernæring.
Sensor:
Sensor går gjennom emnets beskrivelse og mål, samt litteratur, presentasjoner og øvelser som inngår.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
Forelesninger: 14. Øvinger: 20. Kollokvier: 16. Presentasjoner og selvstudium.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått