Course code HFE311

HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Trond Storebakken, Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Fôrteknologi og Industriell økonomi
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet sikter mot lederskap i produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr), og dekker 3 hovedområder: 1) Ressursbasen for nåværende og fremtidig fôrproduksjon, og metodikk for vurdering av bærekraft. 2) Administrasjon av personell, produksjonsfasiliteter, og materialer. 3) Fôrlovgiving, standarder og produksjonsprinsipper 
Læringsutbytte:
Målet er å gi innsikt i viktige aspekter for lederskap i bærekraftig fôrproduksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.
Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305 
Anbefalte forkunnskaper:
AOS120 eller AOS237 eller BUS271.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske analyseaktiviteter, demonstrasjoner og oppgaver må være godkjent før muntlig eksamen. Kurset endrer seg hvert år og derfor student må følge undervisning i øving. 
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Merknader:
Kurset endrer seg hvert år og derfor studenter må følge undervisninger / øvinger 
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger, 2 timer pr. uke. Demonstrasjoner/øvinger, 2 timer pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått