Course code HFE311

HFE311 Lederskap innen bærekraftig fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Trond Storebakken, Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Fôrteknologi og Industriell økonomi
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet sikter mot lederskap i produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr), og dekker 3 hovedområder: 1) Ressursbasen for nåværende og fremtidig fôrproduksjon, og metodikk for vurdering av bærekraft. 2) Administrasjon av personell, produksjonsfasiliteter, og materialer. 3) Fôrlovgiving, standarder og produksjonsprinsipper (konvensjonell, organisk, og produksjon rettet mot etniske eller religiøse nisjer og trender som opptar forbrukerne).
Læringsutbytte:
Målet er å gi innsikt i viktige aspekter for lederskap i bærekraftig fôrproduksjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.
Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305 
Anbefalte forkunnskaper:
AOS120 eller AOS237 eller BUS271.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Merknader:
Kurset endrer seg hvert år og derfor studenter må følge undervisninger / øvinger 
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger, 2 timer pr. uke. Demonstrasjoner/øvinger, 2 timer pr. uke.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått