Course code HFE310

HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: Master-studenter i Fôrteknologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet sikter mot produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr). Det dekker 9 hovedområder: 1) Bærekraftig fôrproduksjon gjennom innovasjon 2) Effektivitets optimalisering i fôr produksjon 3) Utvikling av nye fôr produkter 4) Kvalitet, risikohåndtering, fôrlovgiving, standarder (ISO 9001, HACCP) og produksjonsprinsipper 5) Nye råvarer for produksjon av husdyrfôr 6) Utvikling av nye teknologiske løsninger og fôrprodukter 7) Dampsystemer og bruk av damp som råvare 8) Egnethetsanalyse, design og konstruksjon av fôrfabrikk 9) Lederskap, helse, miljø og sikkerhet i fôrproduksjon.
Læringsutbytte:

Målet er å gi innsikt i de viktigste prosessene i fôrproduksjon,  risikohåndtering, produktutvikling, innovasjon og lederskap. 

Student skal utvikle ferdigheter som skal profilere videre studenten i industriell satsing på kompetanser innenfor innovasjon, riskhåndtering og produksjon av fôr. Student skal i videre karriere være klær til å velge hva slags prosesser, mat additiver eller nye råvarer kan brukes til ny produkt utvikling for å unngå mulig risiko i videre produksjonen. Kurs innholdet skal bygge opp ferdigheter for å begrunne- og vurdere mål eller metoder og evalueringsformer i fôrteknologiske prosesser med tenke på risiko ifm. valg av råvarer eller prosesser. Deltakelse til nytenking i innovasjonsprosesser og kommunikasjon om fôr relaterte problemstillinger gjennom daglige og korte individuelle eller gruppe arbeidsoppgaver, som kan sammenlignes med F&U prosesser i fôrlagings bransje, skal satses på mye.

Studenten skal være klar til å veilede kollegaer eller studenter og studentgrupper, eller utvikle nye spesifikke emner som ikke er dekket med HFE310.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Med disse læringaktiviteter skal student utvikle ferdigheter som skal profilere videre studenten i industriell satsing på kompetanser innenfor innovasjon, riskhåndtering og produksjon av fôr. Student skal i videre karriere være klær til å velge hva slags prosesser, mat additiver eller nye råvarer kan brukes til ny produkt utvikling for å unngå mulig risiko i videre produksjonen. Kurs innholdet skal bygge opp ferdigheter for å begrunne- og vurdere mål eller metoder og evalueringsformer i fôrteknologiske prosesser med tenke på risiko ifm. valg av råvarer eller prosesser. Deltakelse til nytenking i innovasjonsprosesser og kommunikasjon om fôr relaterte problemstillinger gjennom daglige og korte individuelle eller gruppe arbeidsoppgaver, som kan sammenlignes med F&U prosesser i fôrlagings bransje, skal satses mye på.
Læringsstøtte:
Konsultasjon med kursansvarlig and medvirkende lærere
Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305 Fôrteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske analyseaktiviteter, demonstrasjoner og oppgaver må være godkjent før muntlig eksamen. Kurset endrer seg hvert år og derfor student må følge undervisning og øving. 
Vurderingsordning:
HFE310 har samlet vurdering, hvor hver del vektes inn i en totalkarakter. Det er individuell oppgave og gruppe oppgave som vektes 40% av totalkarakter og 60% som vektes muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger (4 timer i uken).
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer