Course code HFE310

HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Master-studenter i Fôrteknologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet sikter mot produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr). Det dekker 9 hovedområder: 1) Bærekraftig fôrproduksjon gjennom innovasjon 2) Effektivitets optimalisering i fôr produksjon 3) Utvikling av nye fôr produkter 4) Kvalitet, risikohåndtering, fôrlovgiving, standarder (ISO 9001, HACCP) og produksjonsprinsipper 5) Nye råvarer for produksjon av husdyrfôr 6) Utvikling av nye teknologiske løsninger og fôrprodukter 7) Dampsystemer og bruk av damp som råvare 8) Egnethetsanalyse, design og konstruksjon av fôrfabrikk 9) Lederskap, helse, miljø og sikkerhet i fôrproduksjon.
Læringsutbytte:
Målet er å gi innsikt i de viktigste prosessene i fôrproduksjon,  risikohåndtering, produktutvikling, innovasjon og lederskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.
Pensum:
Vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305
Anbefalte forkunnskaper:
HFE306 og HFE308
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger og gruppearbeid innebærer praktiske analyseaktiviteter, demonstrasjoner og oppgaver må være godkjent før muntlig eksamen. Kurset endrer seg hvert år og derfor student må følge undervisning i øving. 
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger (4 timer i uken).
Eksamensdetaljer: :