Course code HFE310

HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Trond Storebakken, Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallell. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Master-studenter i Fôrteknologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet sikter mot produksjon av fôr til husdyr (inkludert fisk og kjæledyr). Det dekker 7 hovedområder: 1) Egnethetsanalyse, design og konstruksjon av fôrfabrikk. 2) Dampsystemer og bruk av damp som råvare. 3) Vedlikeholdssystemer i en fôrfabrikk. 4) Utvikling av nye teknologiske løsninger og fôrprodukter. 5) Fôranalyse. 6) Risikohåndtering (ISO 9001-HACCP). 7) Helse, miljø og sikkerhet i fôrproduksjon.
Læringsutbytte:
Målet er å gi innsikt i de viktigste prosessene i fôrproduksjon,  risikohåndtering, og innovasjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.
Pensum:
Vil bli lagt ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
HFE305
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvinger må være godkjent før muntlig eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor ved muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesninger og demonstrasjoner (4 timer i uken) og øvinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått