Course code HFE306

HFE306 Påbygning fôrteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dejan Dragan Miladinovic
Medvirkende: Olav Fjeld Kraugerud, Ismet Nikqi, Egil Prestløkken, Trond Storebakken, Øystein Ahlstrøm
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Feed Manufacturing Technology og Husdyrvitenskap
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil i hovedsak være basert på fôrprosesseringsforsøk ved FôrTek. Grupperapport fra forsøket skal leveres. Rapporten evalueres med karakter. I tillegg skriver hver student en individuell rapport basert på litteraturgjennomgang.
Læringsutbytte:

Formålet med dette kurset er å få dybdekunnskap om prosesser og utstyr som brukes i fôrfabrikker. Etter dette kurset skal studentene kunne forstå og optimalisere prosesser gjennom diskusjoner med operatører og forskere. Med dette kurset i bakhånd kan du bidra veldig mye mht fôrlaging i industiren, det være seg i tradisjonell kraftfôrbransje, fiskefôrbransjen, eller også leddene etter, så som kjøttprodusenter.

Fôrlaging benytter ofte de samme prosesser som i matlaging. F.eks. lages ostepop og hundefôr på smame type maskin; en ekstruder.

Læringsaktiviteter:
Planlegge og gjennomføre et fôrprosesseringsforsøk. Her får du lage fôr omtrent helt selv, under god veiledning av oss ved IHA og FôrTek, med den læringen som det medfører. Hver student deltar i en gruppeoppgave og skriver en individuell rapport. I tillegg blir det noen forelesninger og studentpresentasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Noe materiale vil bli utdelt. Det er primært vitenskaplige artikler om fôr og fôrlaging.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt HFE305.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minimum 70% av fôrproduksjonen tidsmessig. 2 av øvingene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
1 grupperapport per student og en individuell rapport. Disse vil bli karaktersatt. Gruppearbeidet teller 40%, individuell rapport teller 60%. Begge eksamensdeler må besvares.
Sensor:
Ingen ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger ved behov. I tillegg er vi 3 dager på FôrTek og lager fôr.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått