Course code HFE306

HFE306 Påbyggning fôrteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Olav Fjeld Kraugerud
Medvirkende: Ismet Nikqi, Dejan Dragan Miladinovic, Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter i Feed Manufacturing Technology.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil i hovedsak være basert på fôrprosesseringsforsøk ved FôrTek. Grupperapport fra forsøket skal leveres. Rapporten evalueres med karakter. I tillegg skriver hver student en individuell rapport basert på litteraturgjennomgang.
Læringsutbytte:
Formålet med dette kurset er å få dybdekunnskap om prosesser og utstyr som brukes i fôrfabrikker. Etter dette kurset skal studentene kunne forstå og optimalisere prosesser gjennom diskusjoner med operatører og forskere.
Læringsaktiviteter:
Planlegge og gjennomføre et fôrprosesseringsforsøk. Hver student deltar i en gruppeoppgave og skriver en individuell rapport. I tillegg blir det noen forelesninger og studentpresentasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Noe materiale vil bli utdelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha tatt HFE305.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minimum 70% av fôrproduksjonen tidsmessig. 2 av øvingene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
1 grupperapport per student og en individuell rapport. Disse vil bli karaktersatt. Gruppearbeidet teller 40 %, individuell rapport teller 60 %. Begge eksamensdeler må besvares.
Sensor:
Ingen ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger ved behov.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått