Course code HFA401

HFA401 Biometriske metoder i husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annet. Når det er nok studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: PhD-studentar i husdyr-/akvakulturavl.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emne i læreboka RA Mrode: Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, CAB Int. vil bli dekte. Det vil bli lagt større vekt på fleireigenskapsmodellar og modellering av gjentatte målingar etc. Relasjonar til maskinlæring blir prøvd skissert. Nokre originalartiklar om varianskomponentestimering vil og bli gått gjennom. I alle fall dei to siste kapitla av Lynch and Walsh: Genetics and Analysis of Quantitative Traits er relevante som ekstra lesing.  Eit anna krav i emnet er at ein kan bruka programvare som vce/pest, asreml, dmu, R, eller andre varianskomponentestimeringsprogram for eit realistisk datasett, og predikera blup-avlsverdiar.
Læringsutbytte:
Med vellukka resultat av læringa kan den som har tatt emnet rekna ut avlsverdiar for avlsorganisasjonar, kjenna bakgrunnsteorien og vera i stand til å bruka og publisera artiklar der spesielle blanda modellar blir brukt (for eksempel morevne, dominans).
Læringsaktiviteter:
Kollokvium i full gruppe og kanskje i subgrupper, avhengig av tal deltakarar og kor dei bur / arbeider.
Læringsstøtte:
Lærardeltaking i kollokvia ved nok studentar.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Husdyravl opp til PhD-nivå. Lineær algebra. Matrisemanipulasjon.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i kollokviar.
Vurderingsordning:
60% for semesteroppgåve, 40% for 3 timars skriftleg eksamen. Semesteroppgåva skal visa resultat av utrekning av avlsverdiar for reelle data.
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av eksamen og oppgåve.
Merknader:
Emnet blir gitt når det er nok interesserte deltakarar.Kollokviar initiert av lærar blir gitt med meir enn 4 studentar. Med færre studentar kan det bli gitt noko lærarveiledning.
Normert arbeidsmengde:
300 timar, inkludert deltaking i kollokviar og øvingsgruppe.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Omtrent 30 timar kollokvium og 30 timar øvingar.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering samlet: Bestått / Ikke bestått