Course code HFA401

HFA401 Biometriske metoder i husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annet. Når det er nok studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: PhD-studentar i husdyr-/akvakulturavl.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Læreboka RA Mrode: Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values, CAB Int. vil bli følgt. Nokre originalartiklar om varianskomponentestimering vil og bli gått gjennom. I alle fall dei to siste kapitla av Lynch and Walsh: Genetics and Analysis of Quantitative Traits er relevante som ekstra lesing. Eit anna krav i emnet er at ein kan bruka programvare som vce/pest, asreml, dmu, R, eller andre varianskomponentestimeringsprogram for eit realistisk datasett, og predikera blup-avlsverdiar.
Læringsutbytte:
Med vellukka resultat av læringa kan den som har tatt emnet rekna ut avlsverdiar for avlsorganisasjonar, kjenna bakgrunnsteorien og vera i stand til å bruka og publisera artiklar der spesielle blanda modellar blir brukt (for eksempel morevne, dominans).
Læringsaktiviteter:
Kollokvium i full gruppe og kanskje i subgrupper, avhengig av tal deltakarar og kor dei bur / arbeider.
Læringsstøtte:
Lærardeltaking i kollokvia ved nok studentar.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Husdyravl opp til PhD-nivå. Lineær algebra. Matrisemanipulasjon.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltaking i kollokviar.
Vurderingsordning:
60% for semesteroppgåve, 40% for 3 timars skriftleg eksamen. Semesteroppgåva skal visa resultat av utrekning av avlsverdiar for reelle data.
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av eksamen og oppgåve.
Merknader:
Emnet blir gitt når det er nok interesserte deltakarar.Kollokviar initiert av lærar blir gitt med meir enn 4 studentar. Med færre studentar kan det bli gitt noko lærarveiledning.
Normert arbeidsmengde:
300 timar, inkludert deltaking i kollokviar og øvingsgruppe.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Omtrent 30 timar kollokvium og 30 timar øvingar.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering samlet: Bestått / Ikke bestått