Course code HFA400

HFA400 Kvantitativ genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Ved behov
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kvantitativ genetikk med fokus på innavl, genetisk variasjon og avlsplanlegging og økonomi i avlsarbeidet. Forbehold om endring.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå en grundig forståelse for kvantitativ genetikk.
Læringsaktiviteter:
Kollokviebasert.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelig for spørsmål fra studiegruppa, og vil også fortrinnsvis gå gjennom utvalgte tema som forelesninger.
Pensum:
  Introduction to Quantitative Genetics, Falconer & Mackay
Forutsatte forkunnskaper:
Nivå 300 i husdyravl, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Kollokviegrupper.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen eller oppgaveinnlevering (ca en ukes arbeid)
Sensor:
Ekstern, individuell.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kollokvier: 22 t. Forbehold om endringer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått