Detaljer om emnet HFA400

HFA400 Kvantitativ genetikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Ved behov
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kvantitativ genetikk med fokus på innavl, genetisk variasjon og avlsplanlegging og økonomi i avlsarbeidet. Forbehold om endring.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå en grundig forståelse for kvantitativ genetikk.
Læringsaktiviteter:
Kollokviebasert.
Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilgjengelig for spørsmål fra studiegruppa, og vil også fortrinnsvis gå gjennom utvalgte tema som forelesninger.
Pensum:
  Introduction to Quantitative Genetics, Falconer & Mackay
Forutsatte forkunnskaper:
Nivå 300 i husdyravl, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Kollokviegrupper.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen eller oppgaveinnlevering (ca en ukes arbeid)
Sensor:
Ekstern, individuell.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kollokvier: 22 t. Forbehold om endringer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått