Course code HFA320

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet inneholder nøkkelforelesninger samt gruppe/individuelt litteraturstudium. Kurset vil inneholde kvanitativ genetisk litteratur om seleksjon for prestasjoner, innavl, avlsplanlegging og registrering av nye egenskaper i hesteavlen.
Læringsutbytte:
Studentene skal bygge opp kunnskap om hesteavl og -genetikk på et internasjonalt nivå. Dette skjer gjennom forelesninger og kollokviearbeid, der inetrnasjonal litteratur studeres. Studentene skal etter kurset kunne bygge opp en avlsplan for hest og ha kunnskap om internasjonal hesteval.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger samt individuelle innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Individuell veiledning av lærerne i forbindelse med oppgaveinnleveringene.
Pensum:
Utvalgt internasjonal litteartur som blir oppgitt ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200, HFH222
Anbefalte forkunnskaper:
HFA200, HFH222
Vurderingsordning:
Innlevering av individuelll oppgave midtveis i emnet og individuell oppgave ved slutten av kurset.
Sensor:
Sensor vil evaluere innleverte oppgaver
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer, fordelt på forelesninger og egenstudier.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 timer pr uke. i uke i begynnelsen av semesteret. Egenstudier-litteratur og arbeid med to oppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått