Course code HFA251

HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Bjørg Heringstad, Laila Aass, Gunnar Klemetsdal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studentene får førstehåndskunnskap om det anvendte avlsarbeidet på de ulike dyreartene i Norge og de forskningsbaserte utfordringer på de enkelte dyreartene, både i form av nye egenskaper og ny genetisk kunnskap.  I tillegg fokuseres det på husdyrgenetiske ressurser og forvaltning av disse. Anvendte bevaringtiltak og forvatningsmessge utfordringer i små populasjoner blir det også fokusert på, inkludert næringutvikling og merkevarebygging.

Gjennom individuelle semesteroppgaver lærer studentene å forstå de utfordringene som reises i kursets tema.

Læringsutbytte:
Forstå avlsoppleggene for de ulike dyreartene storfe, småfe og svin. Kunne sammenligne de ulike avlsoppleggene og forstå likheter og ulikheter mellom dyreartene. Kunne forstå forvaltning av små populasjoner og de bevaringstiltak som kan settes inn for ikke å miste genetisk variasjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og individuelle seminarpresentasjoner med lærer tilstede. Utferd til avlsorganisasjonene og bevaringsbesetninger.
Læringsstøtte:
-  
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130, HFA200
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130, HFA200
Obligatorisk aktivitet:
2 dagers utferd og tilstedeværelse på medstudentenes semesteroppgavepresentasjoner
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 80%. Semesteroppgave teller 20%
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Full overlapp med HFA250 og HFA201.Har man tatt begge de to emnene, kan man ikke ta HFA251. Overlapp 5 studiepoeng med HFA201 og HFA250.
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått