Course code HFA250

HFA250 Anvendt husdyravl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Laila Aass, Gunnar Klemetsdal, Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter midt i vårparallellen. Undervisning 4 timer pr uke. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: B-HV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gjennom forelesere fra avlsorganisasjonene får studentene førstehåndskunnskap om det anvendte avlsarbeidet på de ulike dyreartene. De IHA-ansatte forskerne vil så sette søkelyset på de forskningsbaserte utfordringer de enkelte avlsplanene står overfor, både i form av nye egenskaper og ny genetisk kunnskap. det blir noen forelseninger med sammligninger på tvers av dyreartene, og studentene skal gjennom individuell semesteroppgave vise at de behersker problemstillingene som reises i kurset.
Læringsutbytte:
Forstå avlsoppleggene for de ulike dyreartene storfe, småfe og svin. Kunne sammenligne de ulike avlsoppleggene og forstå likheter og ulikheter mellom dyreartene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og individuelle seminarpresentasjoner med lærer tilstede. Utferd til avlsorganisasjonene.
Læringsstøtte:
Forelesningsnotater. Selekterte artikler.
Pensum:
Forelesningsnotater og utvalgte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130, HFA200
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130, HFA200
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse også på andre studenters semesteroppgavepresentasjoner. Obligatorisk utferd.
Vurderingsordning:
3 timers skriftelig eksamen (80 prosent), i tillegg til to semesteroppgaver som teller i karakteren med 50 prosent.
Sensor:
Ekstern sensor på eksamensoppgavene. Intern sensor på semesteroppgavene
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
26 forelesningstimer, samt arbeid med semesteroppgave og utferd. Emnet går andre del av semesteret.
Eksamensdetaljer: :