Course code HFA226

HFA226 Avl og genetikk hos hund

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Dag Inge Våge, Geir Steinheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig- Kurset gis som NOVA kurs i juni i 2018. </p><p>Mer informasjon kommer på NOVA nesttside i løpet av januar. </p><p>Kontakt emneansvarlig eller studieveileder om du har spørsmål. </p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antall studenter må være min. 6 for at kurset skal gis.
Undervises i periode:
VÅR parallell
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hundeavl, der en går gjennom grunnleggende kunnskap om avlsmål i hundeavlen, både fra et dyreetisk og bærekraftig vinkel. Det foreleses om egenskapenes genetiske bakgrunn og hvordan de kan inkluderes i avlsarbeidet, som i dag er overfokusert på eksteriøre trekk. Det fokuseres på både bruksegenskaper og atferdsegenskaper i tillegg til helse og eksteriør. Ulike gjesteforelesere bidrar med innblikk i deres forskningsområder og Norsk Kennel Klub bidrar med kunnskap om rasestandarder og andre avlsfremmende tiltak.
Læringsutbytte:
Overordna skal studentene kunne bruke pensumstoffet til å kunne forstå hva som kreves av et bedre, mer etisk og bærekraftig avlsarbeid på hund. De skal også kunne mer detaljert forstå avlsprinsippene og hvordan de kan utnyttes i hundeavlen.
Læringsaktiviteter:
Studentene skal sete seg inn i forelesningsmaterialet til hver dobbelttime
Læringsstøtte:
Forelesninger, gjesteforelesere og semesteroppgave
Pensum:
Forelesningsmateriale fra alle foreleserne legges i Canvas 
Forutsatte forkunnskaper:
Realfagskompetanse, og interesse for hundeavl.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130F
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse på semesteroppgavepresentasjoner
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering: A-E/ Ikke bestått.

Langsgående, 20 % vekt på semesteroppgave, 80 % vekt på MUNTLIG eksamen

Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
REALFA- Interesse for hundeavl
Overlapp:
Studenter som har tatt det gamle kurset HFX221 får tre (3) studiepoeng for dette nye kurset.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått