Course code HFA226

HFA226 Avl og genetikk hos hund

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Medvirkende: Dag Inge Våge, Geir Steinheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig- Kurset gis som NOVA kurs i juni i 2018. </p><p>Mer informasjon kommer på NOVA nesttside i løpet av januar. </p><p>Kontakt emneansvarlig eller studieveileder om du har spørsmål. </p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Antall studenter må være min. 6 for at kurset skal gis.
Undervises i periode:
VÅR parallell
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:
Hundeavl, der en går gjennom grunnleggende kunnskap om avlsmål i hundeavlen, både fra et dyreetisk og bærekraftig vinkel. Det foreleses om egenskapenes genetiske bakgrunn og hvordan de kan inkluderes i avlsarbeidet, som i dag er overfokusert på eksteriøre trekk. Det fokuseres på både bruksegenskaper og atferdsegenskaper i tillegg til helse og eksteriør. Ulike gjesteforelesere bidrar med innblikk i deres forskningsområder og Norsk Kennel Klub bidrar med kunnskap om rasestandarder og andre avlsfremmende tiltak.
Læringsutbytte:
Overordna skal studentene kunne bruke pensumstoffet til å kunne forstå hva som kreves av et bedre, mer etisk og bærekraftig avlsarbeid på hund. De skal også kunne mer detaljert forstå avlsprinsippene og hvordan de kan utnyttes i hundeavlen.
Læringsaktiviteter:
Studentene skal sete seg inn i forelesningsmaterialet til hver dobbelttime
Læringsstøtte:
Forelesninger, gjesteforelesere og semesteroppgave
Pensum:
Forelesningsmateriale fra alle foreleserne legges i Canvas 
Forutsatte forkunnskaper:
Realfagskompetanse, og interesse for hundeavl.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX130F
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse på semesteroppgavepresentasjoner
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering: A-E/ Ikke bestått.

Langsgående, 20 % vekt på semesteroppgave, 80 % vekt på MUNTLIG eksamen

Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
REALFA- Interesse for hundeavl
Overlapp:
Studenter som har tatt det gamle kurset HFX221 får tre (3) studiepoeng for dette nye kurset.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått