Course code HET320

HET320 Etologi hos hund og katt II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bjarne Olai Braastad
Medvirkende: Ruth C. Newberry
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 15 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gjennomføres i form av veiledet selvstudium over oppgitte eller selvvalgte spesialtemaer, basert på lesing av vitenskapelige primærpublikasjoner og review-artikler. Studentene lager to skriftlige rapporter (selvstendig oppgave) over sine temaer (en på katt og en på hund) og presenterer dette på seminarer for medstudentene. Rapportene danner pensumstoff til skriftlig eksamen.
Læringsutbytte:
Læringsmål: kunnskap og forståelse: Etter emnet skal studentene ha en grundig forståelse av atferd og biologiske mekanismer bak atferd hos hund og katt, som går vesentlig utover pensum i HFX221. Etter emnet skal studentene kunne anvende dyptgående kunnskaper i etologi hos hund og katt til å forebygge atferdsproblemer, i noen grad gi råd om behandling av atferdsproblemer, samt sikre en god dyrevelferd hos dyra. Studentene skal ha spesiell dybdekunnskap innen 2 utvalgte fagtemaer, ett på katt og ett på hund. Læringsmål: ferdigheter Studentene skal kunne forstå og presentere for andre vitenskapelige artikler på engelsk innen etologi hos hund og katt. Deltakerne skal kunne integrere fagkunnskap på tvers av enkeltartikler og presentere en syntese av dette på seminar for medstudenter. Læringsmål: holdninger og etikk Studentene skal etter emnet forstå betydningen av grunnleggende, detaljert forskningsbasert kunnskap i etologi som bakgrunn for en kvalitativt god rådgivning til dyreeiere, og forstå begrensningene som ligger i å basere råd på enkeltstående forsøk.
Læringsaktiviteter:
Studentene tar ansvar for egen læring ved å gjennomføre litteraturstudier på fagtemaer. Medstudenter lærer samme temaer ved deltakelse på seminarer der temaene presenteres samt ved å lese rapportene som skal skrives. Emnet legges på Fronter. Her vil studentene også finne hverandres rapporter.
Læringsstøtte:
Alle studentene har veileder på fagtemaene de skal skrive om
Pensum:
Eksamenspensum er alle rapportene fra studentene på emnet
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130-D (Etologi), HFX221
Anbefalte forkunnskaper:
HET201
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse på seminarer
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering: Hver student leverer to selvstendige oppgaver som hver gis en bokstavkarakter. Hver oppgave teller 25 % av totalkarakteren. Det avholdes en skriftlig eksamen (3 t) der alle rapportene er pensum. Eksamen teller 50 %. Begge eksamensdeler må være bestått for å bestå kurset.
Sensor:
Skriftlig eksamen evalueres med ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Seminarer (2x4 timer), litteraturstudier og rapportskriving: 130 timer - Eksamenslesing: 20 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått