Detaljer om emnet HET303

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
FYS272 Energifysikk NO 10
GMGD200 Geodesi NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
GMGD310 Fysisk geodesi EN, NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
FYS401 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
GEO100 Geologi NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
GEO210 Kvartærgeologi NO 10
GEO220 Hydrogeologi EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
FHV313 Mennesket og miljø NO 10
FHV310 Deltakerorienterte metoder i folkehelsearbeid NO 10
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10