Detaljer om emnet HET303

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
FORN310 Bioenergi NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN 10
STAT100 Statistikk NO 10
THT291 Avfallsteknologi NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
GLA305 The Right to Landscape - Human Rights and Development EN 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN, NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10