Course code HET212

HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter er 6.
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Første del av emnet vil bestå av forelesninger og regneøvinger innenfor temaet termoregulering og krav til klima hos ulike husdyrarter. Videre gjennomgås ulike ventilasjonssystemer og det gjøres beregninger av ventilasjonsbehov. Det blir utferd til husdyrbesetninger med ulike ventilasjonssystemer. Det skal videre gjennomføres klimamålinger i flere praktiske besetninger.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om dyrenes termoregulering og deres krav til klima. Videre skal de kunne beregne dyrenes varm- og vanndampproduksjon. De skal også kunne beregne varmebalansen og dermed behovet for varmetilskudd i et husdyrrom. Studentene skal kjenne til ulike typer ventilasjonsanlegg, deres virkemåte og hvordan anlegget reguleres for å oppnå  et tilfredsstillende klima i husdyrrommet.
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp til en kombinasjon av forelesninger over de viktigste temaene, øvingsoppgave med bl.a. regneoppgaver, gruppearbeid med klimamålinger i ulike husdyrrom og ekskursjoner til praktiske besetninger.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig er tilgjengelig på spesifikke tider gjennom hele kurset innom normal arbeidstid
Pensum:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på utferder, innlevering av ulike oppgaver, samt deltagelse på klimamålinger
Vurderingsordning:

En skriftlig eksamen: A-E / Ikke bestått

B1 Utdelt kalkulator

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Normalt 2 timer forelesning pr. uke, men i perioder vil det være arbeid med øvinger og målinger.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått