Course code HET210

HET210 Husdyrmiljø I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Knut Egil Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p>Går siste gang VÅR2020. </p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum antall studenter er 6.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I første del av kurset vil det bli forelesninger og regneøvinger innenfor temaene dyrenes termoregulering, krav til klima og beregning av ventilasjonbsbehov. Videre gjennomgås ulike ventilasjonsystemer og aktuelt klimamåleutstyr. Det gjøres klimamålinger i praktiske besetninger. I kursets andre del vil det bli gjennomgang av hus og innredningssystemer for de ulike husdyrartene ved forelesninger, ekskursjoner og gruppeoppgaver og presentasjoner av representanter fra ulike innredningsfirmaer.
Læringsutbytte:
Studentene skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om dyrenes termoregulering og deres krav til klima, og kunne beregne dyrenes varme og vanndampproduksjon. Videre skal de kunne beregne varmebalansen i et husdyrrom. Studentene skal kjenne til ulike typer ventilasjonsanlegg, deres virkemåte og hvordan anlegget reguleres for å oppnå et tilfredsstillende klima. Studentene skal dessuten ha grunnleggende kunnskap om kravene til fysisk miljø for husdyrartene: storfe, gris, småfe, fjørfe og hest, og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker deres adferd, helse og velferd. Dessuten skal de ha en oversikt over aktuelle innredningssystemer og bygninger for disse husdyrartene.
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger over de viktigste temaene, øvingsoppgaver med bl.a. regneoppgaver, gruppearbeid med bl.a. klimamålinger i husdyrrom, kollokvie med lærer til stede og ekskursjoner.
Læringsstøtte:
Ansvarlig for emnet vil i hele undervisningsperioden kunne kontaktes på fastsatte tider innenfor kontortiden.
Pensum:
Lilleng, H., 1987: Husdyrromklima.
Forutsatte forkunnskaper:
HFX130D Husdyretologi. HET201 Husdyretologi og dyrevelferd.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av oppgaver i husdyrromklima er obligatoriske. 
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Tre timers skriftlig eksamen.

Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Normalt 4 timer forelesning pr. uke, men i perioder vil det være arbeid med øvinger og gruppeoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått