Course code GMUJ210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFE305 Fôrteknologi EN 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
HFH255 Hestevitenskap NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
INF221 Informatikk for datavitere EN 10
HFX225 Hund: avl, ernæring og etologi NO 10
HFX255 Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
INF200 Videregående programmering EN 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
INN331 Internship (10 stp.) NO 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
JORD310 Globale og lokale forurensninger EN, NO 10
JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord EN 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter NO 10
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser EN 10
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller EN, NO 10
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
GMGD200 Geodesi NO 10