Course code GMUJ210

GMUJ210 Parameterestimering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Medvirkende: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-GEOM; B-GEOM
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Optimal estimering av parametre (f.eks. koordinater). Metoder for å avdekke feil i observasjoner. Tallfesting av kontrollerbarhet i form av beregnede pålitelighetsmål. Introduksjon til sekvensielle metoder og Kalmanfilter.
Læringsutbytte:
Beherske parameterutjevning og forplantning av varianser og kovarianser fra måledata til sluttprodukt. Ha kunnskap om og kunne utføre grovfeiltest og pålitelighetsanalyse, sekvensiell utjevning og Kalmanfiltrering. Kjenne til robust estimering, korrelatutjevning og elementutjevning med betingelser.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfordennes kontortid.
Pensum:

Ghilani, C.D., Adjustment computations - Spatial data analysis, Fifth edition, Wiley, 

ISBN 978-0-470-46491-5.

Støttelitteratur i form av kompendier og artikler (gjøres kjent på emnets hjemmeside).

Forutsatte forkunnskaper:
MATH 113 eller MATH131, STAT100
Anbefalte forkunnskaper:
GMLM102, GMLM213
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
52 timer forelesning og 52 timer øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått