Course code GMSG210

GMSG210 Satellittbasert stedfesting

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-GEOM; B-GEOM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Følgende temaer gjennomgås: Systembeskrivelse, koordinat- og tidssystemer, observasjonsstørrelser, feilkilder, modellering av observasjonene, måle- og beregningsmetoder, anvendelser. Noen av temaene presenteres av lærer. Noen av temaene presenteres av studentene. Det legges stor vekt på modning av teoretiske ferdigheter gjennom øvingsoppgaver.
Læringsutbytte:
Etter gjennomføring av kurset skal studentene beherske det teoretiske fundamentet for posisjonsbestemmelse med satellitterbaserte teknikker og beherske ulike måle- og beregningsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Studentpresentasjoner. Øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfordennes kontortid.
Pensum:

Hofmann-Wellenhof et al. (2008), GNSS - Global Navigation satellite Systems.

Div. artikler og notater (deles ut under kurset).

Forutsatte forkunnskaper:
GMUJ210, GMSG200.
Anbefalte forkunnskaper:
GMLM213
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Muntlig prøve.
Sensor:
Faglærer og sensor har felles gjennomgang av emnets innhold og oppbygning. Sensor er til stede og vurderer muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 42 timer øvinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått