Course code GMSG200

GMSG200 Satellittgeodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bjørn Ragnvald Pettersen
Medvirkende: Oddgeir Kristiansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-GEOM; B-GEOM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Celeste og terrestriske referansesystemer. Tidssystemer. Presesjon, nutasjon og polvandring. Satelittbaneteori: Keplerbanen og dens perturbasjoner. Romgeodetiske observasjonsteknikker. Internasjonale organisasjoner og tilgjengelig informasjon på elektronisk nettverk.
Læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til referansesystemer i rombasert geodesi og forstå grunnlaget for satellitters bevegelse i rommet. De skal være oppdaterte på de enkelte observasjonsteknikker og satellittsystemer, og kjenne til internasjonale organisasjoner og deres tjenester (IERS, IGS etc.).
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Studentpresentasjoner. Øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Günther Seeber: Satellite Geodesy (2. utgave).
Forutsatte forkunnskaper:
 Grunnemner i matematikk og fysikk. GMLM 213.
 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 28 timer øving.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått