Course code GMLM213

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: B-GEOM, M-GEOM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Geodetiske beregninger og kartprojeksjoner.
Læringsutbytte:
Studentene gis en introduksjon til geodesi.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og selvstendige oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Meyer, Thomas H.: Geometrical and Physical Geodesy
Forutsatte forkunnskaper:
GMLM102, INF100
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 80 timer. Øvingsoppgaver: 80 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått