Course code GMLM213

GMLM213 Geodesi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: B-GEOM, M-GEOM.
Emnets innhold:
Geodetiske beregninger og kartprojeksjoner.
Læringsutbytte:
Studentene gis en introduksjon til geodesi.
Læringsaktiviteter:
Forelesning og selvstendige oppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Meyer, Thomas H.: Geometrical and Physical Geodesy
Forutsatte forkunnskaper:
GMLM102, INF100
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 80 timer. Øvingsoppgaver: 80 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått