Course code GMLM211

GMLM211 Marin geodesi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kristian Breili
Medvirkende: Jon Glenn Omholt Gjevestad, Bjørn Ragnvald Pettersen, Christian Gerlach
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Havets rolle i jordsystemet. Elementer av oseanografi (havstrømmer, tidevann). Målemetoder for bestemmelse av havoverflaten. Koordinatsystemer. Prinsipper for navigasjon og posisjonsbestemmelse på sjøen. Utvalgte målesystemer for posisjonsbestemmelse på sjøen, undervannsnavigasjon og ekkolodd.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå rollen til havet i jordsystemet og beherske de grunnleggende geodetiske målemetoder i forbindelse med oseanografi og posisjonering på sjø og under vann.
Læringsaktiviteter:
Forelesinger, øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Oversikt deles ut på første samling.
Forutsatte forkunnskaper:
Kalkulus og lineær algebra. Grunnleggende fysikk. GMLM102, GMLM213. GMUJ 210.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvingsoppgaver som evalueres.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 75%. Øvingsoppgaver 25%.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
28 timer forelesning. 28 timer øvinger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått