Course code GMLM210

GMLM210 Anvendt geomatikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Medvirkende: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk og høstparallell.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-GEOM og B-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til øvelsene vil studenter som har tatt dem tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Feltkurs: Planlegging, rekognosering og gjennomføring av geodetiske målinger. Verifisering av observasjonsmateriale i felt. Lab: Gruppevis beregning på grunnlag av resultatene fra feltøvingene: Grovfeilsøk, test av eksisterende grunnlag og pålitelighetsanalyse. Relasjoner til geodatanormen.
Læringsutbytte:
Beherske planlegging, feltarbeid og analyse av geodetiske målinger. Det blir lagt stor vekt på kvalitetssikring og til koblinger mot aktuelle standarder.
Læringsaktiviteter:
All læringsaktivitet i dette emne foregår i grupper. Første del består av 8 dager med feltarbeid og datainnsamling basert på generelle metoder i landmåling. Andre del består av analyse og bearbeiding av egne observasjoner. Arbeidet presenteres i form av gruppevise rapporter.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
GMUJ210, GMLM213
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs
Vurderingsordning:
Gruppevis prosjektrapport.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle prosjektrapportene  
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Feltøving 60 timer. Forelesning 10 timer. Øvinger 80 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått