Course code GMLM210

GMLM210 Anvendt geomatikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Medvirkende: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk og høstparallell.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-GEOM og B-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til øvelsene vil studenter som har tatt dem tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:
Feltkurs: Planlegging, rekognosering og gjennomføring av geodetiske målinger. Verifisering av observasjonsmateriale i felt. Lab: Gruppevis beregning på grunnlag av resultatene fra feltøvingene: Grovfeilsøk, test av eksisterende grunnlag og pålitelighetsanalyse. Relasjoner til geodatanormen.
Læringsutbytte:
Beherske planlegging, feltarbeid og analyse av geodetiske målinger. Det blir lagt stor vekt på kvalitetssikring og til koblinger mot aktuelle standarder.
Læringsaktiviteter:
All læringsaktivitet i dette emne foregår i grupper. Første del består av 8 dager med feltarbeid og datainnsamling basert på generelle metoder i landmåling. Andre del består av analyse og bearbeiding av egne observasjoner. Arbeidet presenteres i form av gruppevise rapporter.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
GMUJ210, GMLM213
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs
Vurderingsordning:
Gruppevis prosjektrapport.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle prosjektrapportene  
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Feltøving 60 timer. Forelesning 10 timer. Øvinger 80 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått