Course code GMLM105

GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ola Øvstedal
Medvirkende: Ivar Maalen-Johansen, Håvard Tveite
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Måleenheter og definisjoner. Kort introduksjon til koordinatsystemer, referanserammer og kartprojeksjoner. Introduksjon til instrumentlære med vektlegging på tradisjonelle landmålingsinstrumenter og GPS. Kilder for geodata. Fotogrammetri. GIS. Øvinger: Noen oppgaver er obligatoriske.
Læringsutbytte:
Gi en introduksjon til moderne geomatikk anvendt til bygg.Studentene skal kunne grunnleggende prinsipper og metoder. I tillegg skal studentene kunne bruke vanlige instrumenter og beregningsverktøy.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger i auditorium, øvinger i laboratorier og praktiske oppgaver utendørs.
Læringsstøtte:
Veiledning i øvingstimerog bruk av nettbasert læringsstøtte.
Pensum:
Digitalt pensum gjort tilgjengelig på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i matematikk.
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger, både teoretiske og praktiske
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning: 26 timer. Øvinger: 52 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått