Course code GMGM200

GMGM200 Geomatikk og samfunn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Håvard Tveite, Geir Harald Grøtting Strand
Medvirkende: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Norsk kartpolitikk. Norsk og internasjonal geomatikkinfrastruktur (stedfesting, geodata, standardisering). Organiseringen av norsk geomatikk- og geodatavirksomhet. Anbud, kontrakter og prosjekt. Forvaltning av geodata.
Læringsutbytte:
God kunnskap om behovet for - og organiseringen av geomatikkvirksomhet og geografisk informasjonsbehandling, både nasjonalt og i en organisasjon. Ha innsikt i teknologiske samt organisasjonsfaglige / ledelsesfaglige problemstillinger, slik disse kommer til uttrykk i forbindelse med innføring av geografisk informasjonsbehandling i en organisasjonsstruktur. Kjenne hovedtrekkene i norsk geodatapolitikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Forelesningsnotater og relevante dokumenter.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende geomatikk- eller planleggingskompetanse. Emnets innhold er av en slik karakter at modenhet i form av minst ett års studieerfaring er nødvendig.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver. Forelesninger.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Innleveringsoppgaver (50%) og skriftlig prøve, 3 timer (50%).

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Merknader:
Minimum 15 studenter må til før vi henter inn eksterne foreleserne. Dersom det er mindre enn 15 studenter blir kurset kjørt uten eksterne forelesere
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer. Innleveringsoppgaver: 50 timer. Selvstudium: 74 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått