Course code GMGI300

GMGI300 Geografiske databasesystemer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Medvirkende: Seyed Hossein Chavoshi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Modellering av geografisk informasjon. Romlige datastrukturer. Geografiske databasesystemer. Standarder for modellering, lagring og overføring av geografisk informasjon. Databaseløsninger for GIS. Distribuerte systemer. Implementasjon av tjenester knyttet til geografisk informasjon.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter fullført kurs kunne bygge modeller for geografisk informasjon, vurdere ulike løsninger for geografisk databasehåndtering og implementere lagring og tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon i sentraliserte og distribuerte systemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, selvstudium, øvingsoppgaver, innleveringsoppgave, presentasjon av artikkel.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innen for dennes kontortid. Canvas.
Pensum:
Rigaux, Scholl, Voisard: Spatial Databases - With Application to GIS. Morgan Kaufman, 2002.  Artikler.  Øvingsoppgaver og forelesningnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende geografiske informasjonssystemer (GMGI101/LAD102 og GMGI102, eller tilsvarende). Programmering (INF120, INF200). Databasesystemer (INF230).
Anbefalte forkunnskaper:
Geografisk analyse og modellering (GMGI210).
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig prøve (3,5t): 60%. Innleveringsoppgave: 30%. Presentasjon av artikkel: 10%.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
42 timer forelesning (3 timer per uke). 70 timer øvingsarbeid/prosjektarbeid, hovedsaklig styrt av studenten (5 timer per uke).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått