Course code GMGI300

GMGI300 Geografiske databasesystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Håvard Tveite
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Modellering av geografisk informasjon. Romlige datastrukturer. Geografiske databasesystemer. Standarder for modellering, lagring og overføring av geografisk informasjon. Databaseløsninger for GIS. Distribuerte systemer. Implementasjon av tjenester knyttet til geografisk informasjon.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter fullført kurs kunne bygge modeller for geografisk informasjon, vurdere ulike løsninger for geografisk databasehåndtering og implementere lagring og tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon i sentraliserte og distribuerte systemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, selvstudium, øvingsoppgaver, prosjektoppgave, presentasjon av artikkel.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfordennes kontortid. Fronter.
Pensum:
Rigaux, Scholl, Voisard: Spatial Databases - With Application to GIS. Morgan Kaufman, 2002.  Artikler.  Øvingsoppgaver og forelesningnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende geografiske informasjonssystemer (GMGI101/LAD102 og GMGI102, eller tilsvarende). Programmering (INF120, INF200). Databasesystemer (INF130).
Anbefalte forkunnskaper:
Geografisk analyse og modellering (GMGI210).
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Avsluttende skriftlig prøve (3,5t): 60%. Prosjektoppgave: 30%. Presentasjon av artikkel: 10%.


Sensor:

Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.


Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
42 timer forelesning (3 timer per uke). 70 timer øvingsarbeid/prosjektarbeid, hovedsaklig styrt av studenten (5 timer per uke).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått