Course code GMGI102

GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Håvard Tveite
Medvirkende: Seyed Hossein Chavoshi, Gunnar Anton Tenge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Datainnsamling. Prinsipper for presentasjon av geografisk informasjon. Geografisk analyse. Datautveksling og standardisering. GIS-programvare og utstyr. Geografiske databaser.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om det teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer (GIS) og skal være i stand til å ta slike verktøy i praktisk bruk for innsamling, lagring, bearbeiding, enkel analyse og presentasjon av stedfestet informasjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og selvstudium. De fleste øvingene innebærer bruk av GIS-programvare.
Læringsstøtte:
Canvas.  Øvingsveiledning.
Pensum:
Deler av Longley, Goodchild, Maguire and Rhind: Geographic Information Systems & Science, fourth edition. Wiley, 2015.
Forutsatte forkunnskaper:
GIS, praktisk introduksjon (LAD102), eller et tilsvarende praktisk introduksjonskurs i GIS.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen.
Sensor:
Inntil 50 besvarelser bedømmes av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvinger på datasal: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått