Course code GMGD211

GMGD211 Feltkurs i geomatikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jon Glenn Omholt Gjevestad
Medvirkende: Ola Øvstedal
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk og høstparallell.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-GEOM; B-GEOM
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Feltkurs: Planlegging, rekognosering og gjennomføring av geodetiske målinger. Verifisering av observasjonsmateriale i felt. Lab: Gruppevis beregning på grunnlag av resultatene fra feltøvingene: Grovfeilsøk, test av eksisterende grunnlag og pålitelighetsanalyse. Relasjoner til geodatanormen.
Læringsutbytte:
Beherske planlegging, feltarbeid og analyse av geodetiske målinger. Det blir lagt stor vekt på kvalitetssikring og til koplinger mot aktuelle standarder.
Læringsaktiviteter:
All læringsaktivitet i dette emne foregår i grupper. Første del består av 8 dager med feltarbeid og datainnsamling basert på generelle metoder i landmåling. Andre del består av analyse og bearbeiding av egne observasjoner. Arbeidet presenteres i form av gruppevise rapporter.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
GMUJ210, GMLM213
Obligatorisk aktivitet:
Feltkurs
Vurderingsordning:
Gruppevis prosjektrapport.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer alle prosjektrapportene
 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Feltøving 60 timer. Forelesning 10 timer. Øvinger 80 timer.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått