Course code GMFO301

GMFO301 Fotogrammetri 3

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-GEOM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til øvelsene vil studenter som har tatt dem tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Tema fra fotogrammetrisk punktbestemmelse (aerotriangulering, blokkutjevning): Forberedelser. Måling. Aerotriangulering med digitale bilder. Blokkutjevning. Spesialiteter ved blokkutjevning. Normallikninger. Nøyaktighet og pålitelighet. GNSS/INS ved flyfotografering
Læringsutbytte:
Studentene skal ha detaljert kunnskap om tradisjonell og automatisert aerotriangulering og fotogrammetrisk punktbestemmelse. De skal ha kunnskaper, forståelse og ferdigheter i aerotrianguleringens utførelse, feilegenskaper, utjevning og anvendelse, INS- og GNSS-støttet aerotriangulering og blokkutjevning (strålebuntmetoden). Kunnskap og forståelse i anvendelse, nøyaktighet og økonomi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Ø.Andersen: Nye Bilde-Tall-Terreng. Oversikt over andre læremidler kommer ved emneoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO120 og GMFO205.
Anbefalte forkunnskaper:
GMUJ210.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:
Muntlig prøve
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesninger/kollokvier og 60 timer øving.
Eksamensdetaljer: :