Course code GMFO301

GMFO301 Fotogrammetri 3

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: M-GEOM.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Tema fra fotogrammetrisk punktbestemmelse (aerotriangulering, blokkutjevning): Forberedelser. Måling. Aerotriangulering med digitale bilder. Bruk av GPS ved fly-fotografering. Blokkutjevning. Spesialiteter ved blokkutjevning. Normallikninger. Nøyaktighet og pålitelighet. GNSS/INS ved flyfotografering
Læringsutbytte:
Studentene skal ha detaljert kunnskap om tradisjonell og automatisert aerotriangulering og fotogrammetrisk punktbestemmelse. De skal ha kunnskaper, forståelse og ferdigheter i aerotrianguleringens utførelse, feilegenskaper, utjevning og anvendelse, INS- og GNSS-støttet aerotriangulering og blokkutjevning (strålebuntmetoden). Kunnskap og forståelse i anvendelse, nøyaktighet og økonomi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og øvinger.
Læringsstøtte:
Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
Pensum:
Ø.Andersen: Nye Bilde-Tall-Terreng. Oversikt over andre læremidler kommer ved emneoppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
GMFO120 og GMFO205.
Anbefalte forkunnskaper:
GMUJ210.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30 timer forelesninger/kollokvier og 30 timer øving.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått